Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

  1.       Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thị trường bất động sản ngày càng có tính chất phong phú, đa dạng và phức tạp chúng tôi không ngừng nỗ lực, xây dựng hình ảnh cũng như các trang tin đăng tải trên trang Kenhnhadat.com có tính chất nội dung lành mạnh, chuẩn xác nhất ở mức có thể. Để làm được điều đó, Kenhnhadat.com  chúng tôi yêu cầu mọi khách hàng khi tham gia giao dịch phải cung cấp mọi thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.

Hầu hết những thông tin cá nhân mà Kenhnhadat.com  thu thập được từ Khách hàng: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc…

  1.       Các thông tin cá nhân được sử dụng trong phạm vi:

Thông tin cá nhân thu thập được từ những khách hàng sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

–   Cung cấp các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng hoặc nhiều dịch vụ có liên quan.

–   Cần gửi những thông tin liên quan đến Khách hàng

–   Đánh giá và nhận xét về chất lượng sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình.

–   Tạo mối quan hệ gắn kết với Khách hàng.

Kenhnhadat.com chúng tôi cam kết sẽ không cung cấp dữ liệu, thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba để họ sử dụng vào nhiều mục đích khác mà không được sự nhất trí của cá nhân khách hàng.

  1.     Thời hạn lưu trữ thông tin 

Những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được của Khách hàng sẽ được lưu giữ trong một thời hạn cần thiết, nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng trong mọi trường hợp có liên quan.

  1.     Địa chỉ của cơ quan, đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ QNITECH

Địa chỉ: 93 Trường Chinh, TP. Quảng Ngãi

Số điện thoại:  (0255) 2222 089              

Email:  admin@qnitech.vn

  1.     Phương tiện và công cụ dành cho các thành viên tham gia tiếp cận đính chính lại những thông tin cá nhân có liên quan.

Mỗi thành viên tham gia có thể bảo mật được các thông tin cá nhân của mình bằng một tài khoản và mật khẩu được cung cấp riêng. Tuy nhiên cũng có thể thay đổi thông tin cũng như có quyền tạo lập tài khoản của cá nhân mình, trường hợp thay đổi này chỉ khi thành viên đó không muốn tham gia hoạt động ở Sàn giao dịch TMĐT nữa.  

  1.     Cam đoan tính bảo mật các thông tin cá nhân khách hàng

Kenhnhadat.com chúng tôi cam đoan ,bảo đảm cố gắng sử dụng các biện pháp chuyên ngành trong khả năng có thể, sẽ bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được của mọi thành viên trong quá trình sử dụng website Kenhnhadat.com

Kenhnhadat.com chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân  mà các bạn cung cấp khi được sự nhất trí của riêng cá nhân đó, trừ những trường hợp có liên quan nằm trong quy chế pháp lý.