Để hiểu rõ về các quy định pháp luật trong việc khiếu nại đất đai

28/03/2019 03:35

Luật khiếu nại đất đai Tranh chấp đất đai Luật khiếu nại tố cáo Luật BĐS Luật tranh chấp đất đai Nhà đất Tranh chấp đất Khiếu nại đất đai Luật nhà đất Luật bồi thường khiếu nại BĐS tranh chấp

Khiếu nại đất đai là một trong những khiếu nại đòi hỏi quyền lợi của người sử dụng đất, cũng là khiếu nại được diễn ra phổ biến nhất hiện nay. Vậy pháp luật nước ta có quy định thế nào về việc khiếu nại đất đai? Hãy cùng tham khảo nhé !

Theo như Luật đất đai 2013, Luật khiếu nại 2011 có quy định về việc khiếu nại đất đai gồm các nội dung sau:

Người được sử dụng đất, có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất được quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. Vậy đối tượng khiếu nại đất đai sẽ chịu trách nhiệm về các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về việc quản lý đất đai.

Quy định về trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

- Cá nhân, hộ gia đình khiếu nại nộp 01 bản hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, tại đây cán bộ tiếp nhận đơn ghi chép vào sổ theo dõi và chuyển đến cán bộ chuyên môn.

Hồ sơ gồm: đơn thư nội dung khiếu nại của cá nhân cung cấp, hồ sơ địa chính.

- Cán bộ chuyên ngành kiểm tra, xem xét các thông tin về khiếu nại. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cùng kết hợp với các ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc để tiến hành hoà giải lần đầu, nếu người khiếu nại không chấp thuận, đồng tình với kết quả giải quyết thì có quyền yêu cầu khởi kiện lên Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

- Thông báo kết quả cho công dân.

Quy định về thời hạn khiếu nại: Trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan có thẩm quyền..

Cũng có nhiều trường hợp người khiếu nại không thể thực hiện được quyền khiếu nại của mình theo đúng thời hạn vì ốm đau, do sự cố thiên tai, địch họa, bị chuyển đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại nằm ngoài dự tính khác thì thời gian có trở ngại đó sẽ không tính vào thời hạn khiếu nại theo quy định.

Yêu cầu đối với người khiếu nại theo quy định:

- Người khiếu nại theo yêu cầu phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp có trách nhiệm và chịu sự tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

- Người khiếu nại yêu cầu phải là người có năng lực hành vi dân sự đúng theo quy định của pháp luật; cũng có những trường hợp nhờ người đại diện để thi hành việc khiếu nại thì người đại diện yêu cầu  phải theo quy định .

- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết trong thời hạn, thời hạn được quy định của Luật Khiếu nại.

Nơi có thẩm quyền giải quyết:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cùng với thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có đủ thẩm quyền để giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng bất thành, còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu và đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, và Giám đốc sở và cấp ngang quyền đã giải quyết lần đầu nhưng bất thành vẫn còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Đồng thời, thủ trưởng cơ quan cấp trên có thẩm quyền khác có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại đất đai lần đầu nếu đó là hành vi hành chính, hoặc quyết định hành chính của mình hoặc cơ quan, cá nhân mà mình quản lý đưa ra.

 

bình luận

Facebook
Google +

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu