Thủ tục chứng thực hợp đồng cho thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất theo đúng trình tự là như thế nào?

28/03/2019 03:47

Thuê đất Thủ tục thuê nhà đất Thuê QSD đất Hợp đồng thuê đất Luật thuê nhà đất Thủ tục công chứng thuê đất Luật BĐS Luật nhà đất Luật thuê nhà Đất

 

I. Quy định trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật

 

Bước 2: Cá nhân trực tiếp đến nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

 

- Quy định về thời gian tiếp nhận hồ sơ: Là tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

 

Bước 3: Công chức có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân soạn thảo, hoàn thiện theo đúng quy định

 

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến bộ phận có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

 

Bước 5: Cá nhân được nhận kết quả tại nơi tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

 

II. Thành phần, số lượng hồ sơ theo như quy định

 

a) Thành phần hồ sơ được quy định bao gồm:

 

- 1 Phiếu yêu cầu chứng thực;

 

       -1 Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

 

  • 1 Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

 

  • 1 Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

  • 3 bản sao  Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

 

- Xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

b) Số lượng hồ sơ theo quy định: 01 (bộ)

 

III. Thời hạn giải quyết theo quy định: Trả ngay trong ngày

 

IV. Lệ phí: Lệ phí thu chứng thực: 20.000 đồng

 

bình luận

Facebook
Google +

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu