Theo pháp luật nhà nước: “Khi được cho tặng nhà, trẻ chưa 18 tuổi có được đứng tên trong sổ đỏ hay không?”

22/04/2020, 06:56:06

Xin cho tôi hỏi: Để đúng với quy định pháp luật nhà nước ta. Công dân bao nhiêu tuổi thì được hợp pháp đứng tên sổ đỏ? Khi được người thân cho, tặng nhà đất… Người dưới 18 tuổi sẽ quyền và sử dụng tài sản này như thế nào?

Hải Anh

Trả lời:

Theo pháp luật nhà nước: "Khi được cho tặng nhà, trẻ chưa 18 tuổi có được đứng tên trong sổ đỏ hay không?"

 Cá nhân đứng tên trên sổ đỏ không bị hạn chế về độ tuổi. (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Theo như tại khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013 đã ban hành quy định:

Về việc sử dụng chung cùng một loại mẫu thống nhất. Trong cả nước cho nhiều loại giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. Gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Về việc ghi chép các thông tin cá nhân liên quan của người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được quy định rõ tại: “Điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014 ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường”. Cụ thể như sau:

– Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”). Theo đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có) và địa chỉ thường trú.

– Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”. Trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”. Thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”. Trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân. Hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”.

Căn cứ theo những quy định được nêu trên. Độ tuổi được quyền đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện không quy định cụ thể trong pháp luật đất đai. Trong khi đó chỉ quy định là cá nhân nói chung đều được hợp pháp cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Mà không phân biệt là người thành niên, hay người chưa thành niên. Do đó, cá nhân được quyền đứng tên trên sổ đỏ không bị giới hạn về độ tuổi.

Theo đó, quy định của pháp luật nhà nước về người chưa thành niên đã được nêu rõ tại điều 21 Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể như sau: 

– Người chưa thành niên là người chưa đúng 18 tuổi.

– Người chưa đủ sáu tuổi khi giao dịch dân sự phải do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập và thực hiện.

– Đối với người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập. Thực hiện các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Trừ các trường hợp thực hiện các giao dịch dân sự phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đúng với lứa tuổi.

 – Đối với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập thực hiện các giao dịch dân sự. Trong đó, ngoại trừ các trường hợp giao dịch dân sự có liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác. Theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Nói tóm lại, trong các trường hợp được tặng cho nhà đất bao gồm có các cá nhân dưới 18 tuổi. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý phải có sự đồng ý và ký kết của người đại diện theo pháp luật nhà nước như: Các thủ tục nhận, tặng, cho người đại diện phải ghi, ký tên trong Giấy chứng nhận. Kèm theo ghi chú là đại diện cho người chưa thành niên.