Xây nhà ở không phép bị xử lý như thế nào?

23/04/2020, 02:11:46

Tình huống đưa ra: Gia đình tôi có một mảnh đất tại một dự án khu đô thị ở Hà Nội và đã xây nhà ở không phép. Khu vực này lại thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng. Vậy trường hợp của gia đình tôi nếu bị cơ quan chức năng phạt thì sẽ phạt như thế nào? Có bị cưỡng chế phá bỏ hay không và thủ tục quyết định phá bỏ sẽ như thế nào?

Xây nhà ở không phép sẽ bị xử phạt

Qua đó, bạn có thể thấy rất nhiều tình huống mua đất nền dự án khu đô thị, khi xây dựng nhà ở lại không xin giấy phép xây dựng. Đối với trường hợp này, người dân có bị xử phạt hay không? Và hình thức xử lý đối với công trình xây không phép như thế nào?

Quy định xử phạt khi xây nhà ở không phép

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 điều 11 nghị định 23/2009/NĐ-CP có quy định thì về việc xử phạt hành vi xây dựng không giấy phép như sau:

  1. a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn;
  2. b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;
  3. c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng công trình khác ở nông thôn và đô thị.

Và theo quy định tại điều 10 luật xây dựng 2003 có quy định thì hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định của pháp luật phải có giấy phép xây dựng là hành vi mà pháp luật cấm.

Xây nhà ở không phép bị xử lý như thế nào?

Đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này mà đang thi công xây nhà ở không phép thì xử lý như sau:

  1. a) Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình;
  2. b) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;
  3. c) Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, cá nhân, tổ chức vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Như vậy, đối chiếu trường hợp xây nhà ở không phép tại khu đô thị, người sở hữu công trình vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Bên cạnh đó, bạn còn có thể bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bắt buộc tháo dỡ, phá bỏ công trình hoặc phần công trình xây dựng vi phạm.